រង្វាន់ - សៀវភៅ

រង្វាន់

រង្វាន់


ថ្ងៃ​មួយ​ ពូ​អឿន​បាន​ឃើញ​អ្នក​ជិត​ខាង​ត្រូវ​រង្វាន់​ស្រា​យ៉ាង​ច្រើន​សន្ធឹកសន្ធាប់​ផ្ទាល់​នឹង​ភ្នែក។ ចាប់​ពី​ពេល​នោះ​មក​ គាត់​រំជួល​ចិត្ត​ស្រមៃ​ចង់​មានបាន​ដូច​គេ​ដែរ ក៏​ព្យាយាម​ផឹក​ស្រា​មិន​ដែល​ខាន។ កូន​ស្រី​គាត់​បង្ខំ​ចិត្ត​ធ្វើ​ជា​នារី​ខារ៉ាអូខេ ខំ​ប្រឹង​រក​ប្រាក់​ទាំង​ទឹកភ្នែក​ទឹក​សម្បោរ រហូត​ដល់​ជួប​រឿង​មួយ...។