រឿង​សម្ងាត់​ប៉ា - សៀវភៅ

រឿង​សម្ងាត់​ប៉ា

រឿង​សម្ងាត់​ប៉ា


ប៉ា​ជា​បុរស​ដែល​មាន​ប្រវត្តិ​ខូច​ខិល​ជាមួយ​នឹង​មនុស្ស​ស្រី​ច្រើន កាល​នៅ​កំលោះ។ ដល់​ពេល​កូន​ប្រុស​ចង់​រៀប​ការ​ជាមួយ​ស្រី​ម្នាក់ ប៉ា​​បែរ​ជា​ប្រកែក​មិន​ព្រម​ ព្រោះ​ស្រី​ម្នាក់​នោះ​គឺ​ជា​កូន​​របស់​ដៃ​គូ​លើ​គ្រែ​គាត់។