គូស្នេហ៍ គូ​បញ្ហា - សៀវភៅ

គូស្នេហ៍ គូ​បញ្ហា

គូស្នេហ៍ គូ​បញ្ហា


សង្សារ​មួយ​គូ​ ស្រឡាញ់​គ្នា​ច្រើន​ឆ្នាំ​ តែ​គ្មាន​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​។ ថ្ងៃ​ណា​ដែល​មិន​បាន​ឈ្លោះ​គ្នា​ គឺ​ពួក​គេ​ដេក​មិន​លក់​ បក់​មិន​ល្ហើយ​។ មិន​ត្រឹម​តែ​ចូល​ចិត្ត​ឈ្លោះ​​គ្នា​ទេ តែ​ពួក​គេ​ក៏​មាន​ចំណុច​ខុស​គ្នា​ជា​ច្រើន​ ខាង​ប្រុស​ជា​មនុស្ស​ម៉ឺងម៉ាត់​ រៀន​ពូកែ ឯ​ខាង​ស្រី​ជា​មនុស្ស​ឡិកឡក់​ និង​ពូកែ​រករឿង។